Thứ tư, 28/09/2022
Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản : File đính kèm

a) Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá : Công ty cổ phần cao su Phước Hòa; Địa chỉ: Ấp 2A, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

b) Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá : Cây cao su thanh lý: Diện tích 503,42 ha; Số cây: 271.337 cây; Trữ lượng gỗ: 18.578 ster; Trữ lượng củi: 12.968 ster.

c) Giá khởi điểm của tài sản đấu giá : 22.748.900.000 đồng

d) Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản : Báo giá cạnh tranh

đ) Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá : Nộp báo giá từ ngày 18/08/2022 đến 23/08/2022 tại Phòng Kế hoạch vật tư Công ty cổ phần cao su Phước Hòa.