CÁC THÀNH TÍCH DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:

- Danh hiệu Anh Hùng Lao Động thời ký đổi mới - Năm 2006.

- Huân chương Độc Lập hạng III - Năm 2005.

- Huân chương Lao động hạng II - Đảng bộ Công ty - Năm 2013

- Huân chương Lao Động hạng I, II, III - Năm 1998, 1994, 1986.

- Huân chương Lao động hạng III về công tác Thương binh-Liệt sỹ - Năm 1997

- 8 lần nhận Cờ thi đua của Chính Phủ - Năm 1991, 1992, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004, 2010.

- Giải vàng Chất lượng quốc gia - Năm 2013

- Giải bạc Chất lượng quốc gia năm 2009, 2010 .

- Bộ Công Thương Việt Nam bình chọn "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

- Cúp vàng ISO – Chìa khóa hội nhập, do Bộ Khoa Học Công Nghệ trao.

- 8 sản phẩm chính đạt tiêu chuẩn "Hàng nông lâm sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại" năm 2007 do Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn trao giải. 

- Giải thưởng “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” năm 2008.

- Và nhiều danh hiệu cao quý của Bộ, Ngành, Tỉnh.


Danh hiệu Anh hùng lao động Cúp vàng ISO 2007 Chứng nhận
Giải thưởng
Thương Hiệu Việt
Hội nhập WTO


Năm 2009