Trong những năm qua, Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã mạnh dạn đầu tư công nghệ, xây dựng hệ thống nhà máy phù hợp để có đủ cơ cấu sản phẩm và nâng cao chất lượng sản phẩm theo yêu cầu khách hàng. Sản phẩm hàng hóa của công ty được khách hàng trong nước và trên thế giới ưa chuộng, chất lượng cao, màu sắc đẹp, đảm bảo uy tín trong việc giao nhận hàng khách hàng thị trường luôn ổn định và mở rộng. Sản phẩm công ty tiêu thụ hơn 30 nước trên thế giới. Thị trường tiêu thụ mạnh ở các nước Đông Á, Châu Âu, Bắc Mỹ. 

* Thị trường xuất khẩu:

     + Châu Á:        China, Japan, Korea, Taiwan, Singapore, India...

     + Châu Âu:       Belgium, Czech Republic, England, France, Germany,
                                Greece, Italy, Irland, NewTherland, Russian, Spain, Sweden, Turkey...

     + Châu Mỹ:      United State, Argentina, Brazil, Canada, Mexico...

     + Australia.Thị trường tiêu thụ