Thứ hai, 22/04/2024
Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa: Tập trung làm tốt sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng

* Tổng doanh thu quý I-2024 đạt trên 269 tỷ đồng

(BDO) Ngày 22-4, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 16 (mở rộng) sơ kết công tác quý I-2024. 

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương dự chỉ đạo hội nghị.


Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu tại hội nghị

Trong quý I-2024, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ công ty, đơn vị đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Cụ thể, sản lượng mủ khai thác đạt trên 1.750 tấn, đạt 14,12% kế hoạch năm (cao hơn 5,44% so với quý I - 2023). Công ty đã thu mua trên 1.207 tấn mủ quy khô, đạt 12,07% kế hoạch năm; chế biến trên 3.728 tấn mủ thành phẩm các loại, đạt 16,64% kế hoạch năm; tiêu thụ 6.834 tấn mủ thành phẩm các loại.

Tổng doanh thu của công ty đạt trên 269 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 12 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 27 tỷ đồng, tiền lương bình quân trên 9 triệu đồng/người/tháng.


Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thái Văn Tây, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

Trong công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy  tiếp tục duy trì nề nếp sinh hoạt và nâng cao chất lượng sinh hoạt; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và trong mọi hoạt động của chi, đảng bộ; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết, hướng dẫn, quy định của Đảng... 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh lưu ý trong thời gian tới Đảng bộ công ty cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao, cũng như nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Bên cạnh đó, công ty cần thích ứng với chủ trương đổi mới tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh mà tỉnh Bình Dương đang tiến hành. Các đoàn thể công ty cần tuyên truyền, giải thích, vận động để cán bộ, đảng viên, công nhân lao động hiểu, đồng hành thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06, xây dựng thành phố thông minh... 


Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đoàn thể, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh lưu ý Đảng ủy công ty bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy để cụ thể hóa nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Trong đó, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong tình hình mới nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên, quần chúng và công nhân lao động; tích cực tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng...