Thứ bảy, 23/12/2023
Cao su Phước Hòa hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 13 ngày
CSVNO – Tính hết ngày 31/12 sản lượng khai thác ước đạt 11.760 tấn, vượt 5% so với kế hoạch năm. Thông tin trên được bố tại lễ mừng công Công ty CPCS Phước Hòa tổ chức chiều ngày 22/12.Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn CSVN trao thưởng cho Công ty CPCS Phước Hoà

Năm 2023, Công ty CPCS Phước Hòa được Tập đoàn giao và đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chỉ tiêu sản lượng khai thác là 11.200 tấn mủ quy khô

Tính đến ngày 18/12, công ty đã hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao11.200,9/11.200 tấn, đạt 100,01% kế hoạch, về trước kế hoạch 13 ngày. Tính hết năm 2023, tổng sản lượng khai thác ước đạt 11.760 tấn, vượt 5% kế hoạch năm. Trong đó, có 3 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch sản lượng sớm: NT Nhà Nai (về trước 32 ngày), NT Bố Lá (về trước 26 ngày), NT Lai Uyên (về trước 22 ngày).Ông Nguyễn Văn Tược – TGĐ Công ty CPCS Phước Hoà trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Công đoàn Công ty CPCS Phước Hoà trao giấy khen cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Để có được thành tích đó, Cao su Phước Hòa đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức quản lý kỹ thuật trên vườn cây; quy hoạch mặt cạo phù hợp ngay từ đầu vụ, thực hiện việc bôi thuốc kích thích đúng theo quy trình kỹ thuật; tổ chức gắn mái che mưa, mái che chén và máng chắn mưa, chuyển miệng cạo kịp thời; quản lý, tận thu tốt sản lượng mủ trước mùa rụng lá. Vào đầu mùa cạo, lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các đơn vị tập trung kiểm kê vườn cây, thiết kế miệng cạo, trang bị đầy đủ vật tư khai thác, điều chỉnh sắp xếp lao động hợp lý và tiến hành khởi cạo từ ngày 27/3.Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn CSVN trao thưởng cho Công đoàn Công ty CPCS Phước Hoà

Trong quá trình sản xuất, công ty đã chỉ đạo các nông trường thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật để tận thu hết sản lượng, gắn với việc tăng cường công tác tuần tra, canh gác bảo vệ mủ. Bên cạnh đó, tổ chức phát động các phong trào thi đua nhằm tăng năng suất và chất lượng sản phẩm; phối hợp cùng với Công đoàn vận động công nhân đăng ký làm việc ngày chủ nhật để nâng cao sản lượng mủ khai thác.Ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn CSVN trao Bằng khen cho các nông trường hoàn thành sản lượng trước kế hoạch

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG, Chủ tịch Công đoàn CSVN đã biểu dương tinh thần vượt khó của tập thể cán bộ, người lao động Công ty CPCS Phước Hòa, đồng thời chỉ đạo đơn vị cần tập trung hơn nữa trong công tác chăm lo và giữ chân người lao động. Đẩy mạnh việc vận động, hỗ trợ công nhân trồng xen canh trên diện tích cao su tái canh nhằm tiết giảm suất đầu tư, nâng cao thu nhập cho người lao động…