Thứ ba, 19/12/2023
Cao su Phước Hòa có 5 năm liền trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững năm 2023
CSVNO – Năm 2023, Công ty CPCS Phước Hòa tiếp tục lọt vào Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam (CSI) và được xếp thứ 55/100. Đây cũng là năm thứ 5 liên tục công ty vinh dự nhận được giải thưởng này. Đồng thời, Công ty CP KCN Tân Bình – công ty con của Cao su Phước Hòa cũng vinh dự trong Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2023.Ông Võ Thanh Tùng – Phó TGĐ Cao su Phước Hòa nhận vinh danh Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Lễ công bố các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI) năm 2023 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) tổ chức vào ngày 13/12/ tại Hà Nội. 


Ông Nguyễn Văn Thái – Phó TGĐ Công ty CP KCN Tân Bình nhận vinh danh Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam

Chương trình CSI được VCCI chủ trì tổ chức theo sự chỉ đạo của Chính phủ, với sự phối hợp của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đặc biệt có sự tham gia của Ban Kinh tế Trung ương trong Ban chỉ đạo chương trình từ năm nay. Điều này thể hiện uy tín và mức độ lan toả của CSI.

Để đạt được sự ghi nhận này, các công ty phải đáp ứng Bộ Chỉ số doanh nghiệp bền vững CSI năm 2023 với 130 chỉ tiêu, trong đó có 63% chỉ số liên quan đến yêu cầu tuân thủ pháp luật – là yêu cầu bắt buộc cho tất cả doanh nghiệp, 37% là các chỉ số nâng cao liên quan đến sáng kiến kinh doanh bền vững.

Nguồn: Tạp chí cao su Việt Nam - Đức Thuận