Thứ tư, 14/06/2023
Đảng bộ Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa: Phấn đấu khai thác 20.000 tấn mủ trong nửa nhiệm kỳ còn lại

(BDO) Sáng 14-6, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Báo cáo của Đảng ủy công ty tại hội nghị cho biết, đến nay Đảng bộ Công ty cơ bản đã thực hiện đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra hàng năm. Qua đó, tạo tiền đề để Đảng bộ tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết số 01-NQ/ĐU đã đề ra cho cả nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo để Đảng bộ công ty hoàn thành Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Phấn đấu nửa nhiệm kỳ còn lại sản lượng khai thác đạt 20.000 tấn, thu mua đạt và vượt kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao; duy trì năng suất, sản lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong tình hình giá bán cao su có nhiều biến động khó lường; sử dụng hợp lý các nguồn quỹ để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo sức khỏe cho người lao động; phấn đấu thu nhập bình quân từ nay đến năm 2025 đạt bình quân trên 8,5 triệu đồng/người/tháng. Song song đó, các cấp ủy Đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh...


Đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ công ty 3 năm qua. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ngay sau hội nghị, Đảng bộ công ty cần nắm sát diễn biến tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp vượt qua khó khăn giai đoạn hiện nay; xây dựng kế hoạch với lộ trình thật cụ thể để tiếp tục phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. 


Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01- KL/TW

Đảng bộ Công ty cần phát huy cao độ tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, huy động được trí tuệ tập thể, sự sáng tạo của công nhân, cán bộ quản lý, nhất là vai trò của người đứng đầu để thực hiện chiến lược phát triển, các phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất. Song song đó, cần chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục xây dựng, vun đắp tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và trong toàn công ty cùng nhau vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và chăm lo tốt đời sống của công nhân lao động trong toàn công ty. 

Tại hội nghị, Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.