Thứ tư, 22/05/2024
Cao su Phước Hòa thực hiện giải pháp thực tiễn, khoa học để phát triển toàn diện

CSVNO – Đó là chỉ đạo của ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tại buổi làm việc với Công ty CP Cao su Phước Hòa về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư 5 tháng đầu năm 2024 của công ty, vào chiều ngày 22/5.


Ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Các chỉ tiêu đều vượt so với cùng kỳ năm trước

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tược –  Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Phước Hòa, cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, bên cạnh những thuận lợi như tình hình chế biến, tiêu thụ mủ cao su tốt, giá bán khá cao (giá bán bình quân cao hơn 6 triệu đồng/tấn so với cùng kỳ năm 2023); công ty gặp một số khó khăn nhất định như tình trạng thiếu lao động khai thác mủ cao su cũng tiếp tục tăng (đến thời điểm hiện tại thiếu 383 lao động khai thác mủ), thời tiết diễn biến không thuận lợi (nắng nóng kéo dài, vào đầu mùa cạo mưa liên tục vào buổi sáng); diện tích vườn cây nhóm 1 của công ty chiếm phần lớn (khoảng 70%); những yếu tố đó làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện kế hoạch sản lượng được giao năm 2024.


Ông Nguyễn Văn Tược – Bí thư Đảng ủy, TGĐ Cao su Phước Hòa báo cáo tại buổi làm việc

Tuy nhiên, trên cơ sở nhận định và đánh giá những khó khăn, thuận lợi, ban lãnh đạo Cao su Phước Hòa đã đề ra các chủ trương, giải pháp để thực hiện việc quản lý, điều hành phù hợp với tình hình thực tế. Tập thể lãnh đạo, CB.CNV LĐ trong toàn công ty tiếp tục chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao; gắn với chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần và các chế độ chính sách cho NLĐ; thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước đầy đủ, kịp thời; đồng thời phối hợp tốt cùng với chính quyền địa phương giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn công ty đứng chân.


Quang cảnh buổi làm việc

Kết quả 5 tháng đầu năm, sản lượng cao su khai thác 1.898,49 tấn (đạt 15,31% KH năm), cao hơn 2,34% so với tiến độ khai thác cùng kỳ năm 2023; về lượng khai thác nhiều hơn 446,2 tấn. Năm 2024, công ty phấn đấu sản lượng khai thác vượt 10% so với kế hoạch được giao. Sản lượng thu mua 5 tháng 1.207,34 tấn (đạt 12,07% KH năm), so với cùng kỳ năm 2023, lượng thu mua nhiều hơn 141 tấn, tương ứng tăng 1,41%. Phấn đấu sản lượng thu mua năm 2024 đạt 10.000 tấn theo kế hoạch Tập đoàn giao. Công ty đã chế biến gần 3.855 tấn mủ thành phẩm các loại (đạt 17,21% KH năm). Dự kiến năm 2024 sản lượng chế biến 22.400 tấn mủ các loại.


Ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư VRG trao đổi tại buổi làm việc

Tình hình tiêu thụ mủ thành phẩm của công ty khá tốt, sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó; 5 tháng đầu năm công ty tiêu thụ 9.759,35 tấn, giá bán bình quân 39,8 triệu đồng/tấn, doanh thu đạt 390,7 tỷ đồng. Dự kiến năm 2024, tiêu thụ 31.340 tấn, giá bán bình quân 40,02 triệu đồng/tấn; doanh thu 1.254,5 tỷ đồng.


Bà Lưu Thị Tố Như – Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán VRG trao đổi tại buổi làm việc

Từ kết quả SXKD, tổng doanh thu 5 tháng công ty mẹ ước đạt 393,47 tỷ đồng (bằng 27,04% KH năm); lợi nhuận trước thuế ước đạt 15,97 tỷ đồng (bằng 5,76% KH năm); lợi nhuận sau thuế ước đạt 12,77 tỷ đồng (bằng 5,21% kế hoạch năm); nộp ngân sách Nhà nước 60 tỷ đồng.


Ông Nguyễn Văn Cường – Trưởng Ban Pháp chế Thanh tra VRG trao đổi tại buổi làm việc

Dự kiến năm 2024, tổng doanh thu công ty mẹ ước đạt 1.504,05 tỷ đồng (bằng 103,37% KH năm); tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 280,87 tỷ đồng (bằng 101,33% KH năm); tổng lợi nhuận sau thuế ước đạt 248,9 tỷ đồng (bằng 101,5% KH năm).


Ông Nguyễn Quốc Cường – Phó Trưởng Ban Quản lý Kỹ thuật VRG VRG trao đổi tại buổi làm việc

Tổng số lao động kế hoạch của công ty 2.615 lao động (trong đó, lao động khai thác mủ 1.667 lao động). Lao động đến thời điểm tháng 5 là 2.156 lao động (trong đó lao động khai thác mủ 1.284 lao động, thiếu 383 lao động khai thác mủ). Tiền lương bình quân 5 tháng đầu năm gần 8,5 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến tiền lương bình quân cả năm 2024 hơn 9,22 triệu đồng/người/tháng.


Ông Diệp Xuân Trường – Phó Trưởng Ban Công nghiệp VRG trao đổi tại buổi làm việc

Công ty duy trì tốt chứng chỉ quản lý rừng bền vững và chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm CoC. Nghiên cứu, thực hiện các nội dung về EUDR theo hướng dẫn của Tập đoàn. Thực hiện chứng nhận doanh nghiệp bền vững CSI.


Ông Trần Như Hùng – Trưởng Ban Thị trường Kinh doanh VRG trao đổi tại buổi làm việc

Đề xuất Tập đoàn xem xét để công ty chăm lo tốt hơn đời sống NLĐ

Đề xuất với lãnh đạo Tập đoàn tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Tược kiến nghị Tập đoàn xem xét khi giá bán mủ thực tế tăng so với giá bán kế hoạch xây dựng, cho phép công ty được tăng giá thành để bón phân cho 100% diện tích vườn cây kinh doanh với định lượng phân bón tối thiểu 70% quy trình theo chỉ đạo của Tập đoàn. Bổ sung tiền lương cho CB.CNV LĐ vì hiện nay mức lương bình quân của công ty thấp hơn mức lương bình quân mặt bằng chung khu vực khoảng 3 triệu đồng. Cho phép công ty bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị nhà máy chế biến; duy tu, sửa chữa đường lô, nhà đội, nơi giao nhận mủ vì nhiều năm không được sửa chữa bị hư hỏng”.


Ông Nguyễn Văn Quang – Chánh Văn phòng VRG trao đổi tại buổi làm việc

“Kiến nghị Tập đoàn xem xét tăng suất đầu tư tái canh KTCB để chăm sóc vườn cây tốt hơn. Xem xét cho phép công ty được trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 3 tháng lương để chăm lo đời sống NLĐ. Xem xét chấp thuận chủ trương hợp tác đầu tư dự án VSIP III bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh thay vì thành lập công ty liên doanh” – ông Nguyễn Văn Tược, đề xuất.


Ông Hoàng Đôn Huấn – Trưởng Ban Quản trị và Tham mưu tổng hợp trao đổi tại buổi làm việc

Tại cuộc họp, lãnh đạo các ban chuyên môn VRG đã trao đổi về kết quả hoạt động SXKD, đầu tư 5 tháng đầu năm và định hướng giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 của Cao su Phước Hòa.


Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Phạm Hải Dương – Phó TGĐ VRG, nhận định: “Năng suất, sản lượng vườn cây là gốc rễ giải quyết nhiều vấn đề, để nâng cao thu nhập cho NLĐ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Cao su Phước Hòa đang quản lý hơn 20.000 ha cao su (12.800 ha trong nước và 7.600 ha ở nước ngoài). Công ty có tiềm lực rất lớn, nếu đạt năng suất bình quân 1,8 tấn/ha, công ty sẽ có hiệu quả hoạt động rất tốt. Tuy nhiên, năng suất công ty chỉ hơn 1,5 tấn/ha. Chính vì vậy, công ty phải cố gắng đạt 1,7 tấn/ha trong năm 2025 và 1,8 tấn/ha năm 2027. Sau khi chuyển đổi theo quy hoạch, dự kiến công ty còn hơn 5.000 ha cao su, công ty phải thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp, hướng tới mô hình sản xuất mới đạt hiệu quả cao. Vì vậy, nếu diện tích trồng cao su trong thời gian tới phải đạt năng suất 3 tấn/ha với giống năng suất cao và diện tích nông nghiệp công nghệ cao phải đạt lợi nhuận 120 triệu/ha. Công ty phải lập ngay tiến độ thời gian chuyển đổi theo từng năm, theo từng diện tích cụ thể, phối hợp với Ban Quản lý Kỹ thuật VRG để khai thác sản lượng cao nhất. Tôi tin tưởng rằng hiệu quả SXKD trong giai đoạn tới của công ty sẽ cao hơn, hiệu quả hơn…”.


Ông Phạm Hải Dương – Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, ông Trần Công Kha – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG đánh giá cao nỗ lực và kết quả của tập thể lãnh đạo, CB.CBV LĐ Cao su Phước Hòa đã đạt được trong thời gian qua.

“Là một trong những đơn vị hàng đầu trong nhiều lĩnh vực của VRG, thời gian tới, đề nghị công ty tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo công ty phải có giải pháp thực tiễn, khoa học, chủ động khắc phục những mặt hạn chế, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD, để đạt được kết quả cao nhất, tạo điều kiện phát triển toàn diện cho đơn vị. Đặc biệt, công ty phải xây dựng giải pháp thích ứng quá trình công nghiệp hóa đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay. Lãnh đạo công ty phải trực tiếp chủ trì thu tuyển lao động, đảm bảo ổn định lao động sản xuất. Về kiến nghị của công ty, Tập đoàn sẽ tạo điều kiện tốt nhất để công ty nâng cao hiệu quả hoạt động và chăm lo tốt nhất đời sống NLĐ…” – ông Trần Công Kha, chỉ đạo.

“Sắp tới Đại hội Đảng bộ Cao su Phước Hòa, lãnh đạo công ty phải tích cực lựa chọn, đào tạo cán bộ kế thừa có năng lực đáp ứng sự phát triển ổn định và bền vững của đơn vị” – ông Trần Công Kha, nhắn nhủ.


Quang cảnh buổi làm việc